Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Dubská Bystřice (Bílina, Česko)
Článek
    Ledové jevy na malých tocích
    Odpor pohyblivého dna sklonitého koryta za povodňových průtoků
    Povodeň na Dubské Bystřici v srpnu 2002
    Vyhodnocení kulminačních průtoků při povodni v srpnu 2002