Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Holíč (Slovensko)
Článek
    Flyšové pásmo na styku Západných Karpát a Východných Álp
    Late Sarmatian sediments (Skalica Formation) of the Vienna Basin northeastern margin