Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Hrubý Jeseník-Pradědská hornatina
Článek
    Skalní výchozy v Hrubém Jeseníku. 1. část, Pradědská hornatina
    Využití geofyzikálních metod při analýze georeliéfu horských oblastí