Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Hrušky
Článek
    Geologicko-ložisková charakteristika a využitie trojfázového dvojrozmerného modelu pri konverzii ropo-plynového ložiska 5.C bádenu Hrušky na PZP
    Provoz podzemních zásobníků plynu při vysokých přetlacích