Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Karviná-oblast (Česko)
Článek
    Chemické parametry hlušinové sypaniny a možnosti jejího využití
    Comparison of two coal-bearing Carboniferous areas in Czech Republic and their influence for distribution of hydrocarbons deposits
    Evaluation of mining subsidence using GPS data
    Evaluation of vertical and horizontal movements in the subsidence depression near Karviná
    Možnost prognózy důlních otřesů v uhelných dolech z kontinuálních konvergenčních měření
    Negative influences of coal extraction in the mining areas of the Karviná region
    Obsah polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech zvodnělých poklesových kotlin na Karvinsku
    Posouzení vlivu průtočných systémů na kvalitu vody ve vybraných průtočných poklesových kotlinách OKR
    Rychlost kmitání povrchu v karvinské části hornoslezské pánve
    Starý důl Jan-starý důl Ovčárna 1811 - Karel 1869 - Jan 1860 - Prezident Beneš I.-II. 1946 - Velkodůl ČSA 1951 - Skupinový důl OKD, a.s. ČSA o.z. 1995
    Study of site effect using mining induced seismic events and ambient noise from Karviná region
    Suitability analysis of waste rock application in hydric reclamation in the natural water-bearing subsidence troughs in Karvinsko, Czech Republic
    Vliv lokální geologie na rychlost kmitání na povrchu v karvinské oblasti
    Vliv petrografického složení uhlí na jeho flotovatelnost
    Využití geoinformačních technologií pro hodnocení vývoje stokových poměrů v poddolovaném území
    Změny v hornictví a hornické krajině Karvinska