Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Ledeč nad Sázavou
Článek
    Deformační vývoj moldanubika v okolí Ledče nad Sázavou
    Tvary georeliéfu na "ledečských vápencích"
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:50 000 Ledeč nad Sázavou (23-12 Ledeč nad Sázavou)