Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Loděnice (Beroun)
Článek
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na okrese Praha-západ
    Day 4, stop 2: Loděnice-vineyard
    The epiplanktic anthozoan, Kolihaia eremita Prantl, 1946 (Cnidaria), from the Silurian of the Prague Basin (Bohemia)
    A further specimen of Bellerophon scaber (Perner) (Gastropoda) with preserved retractor muscle scars (Silurian, Bohemia)
    Hedstroemia sectator n.sp., a new proetid trilobite from Prague Basin (Silurian, Wenlock, Bohemia)
    Life strategies of the trilobite genus Scharyia Přibyl, 1946 (Proetacea, Scharyiidae)
    Lochkovian brachiopods of the Prague Basin (Lower Devonian, Czech Republic)
    Lower Devonian conodonts from the Karlík Valley and Na Branžovech sections in the Barrandian area, Czech Republic, and their significance for Pragian conodont zonation
    Nález nejstarších cévnatých rostlin v Českém masivu (12-41 Beroun)
    On some species of the genus Trochurus Beyrich, 1845 (Trilobita, Lichidae) from the Wenlockian in the Prague Basin (Czech Republic)
    Ordovician and Silurian hyoliths and gastropods reassigned from the Hyolitha from the Girvan district, Scotland
    Ostracodes from the Letná Formation (Ordovician) of Blýskava (Bohemia)
    Pražský stupeň (spodní devon) v Pražské pánvi a relativní stáří jeho facií (Česká republika)
    Proudem orientované hlavové štíty trilobita Dalmanitina proaeva (Emmr.) na lokalitě Loděnice-vinice (zahořanské souvrství, ordovik Barrandienu) (12-41 Beroun)
    Recurrent Silurian-Lower Devonian Cephalopod Limestones of Gondwana Europe and Perunica
    Remarks on the biostratigraphy and ecostratigraphy of the genus Cheirurus Beyrich, 1845 from the Silurian of Prague Basin (Bohemia)
    Společenstvo gastropodů z loděnických vápenců (spodní devon, prag) na Branžovech u Loděnice
    Stratigraphical position of the some Bohemian Odontochilinae trilobites (Pragian to Emsian, Prague Basin, Bohemia)
    Survey of echinoderms and a new ophiocistioid Branzoviella talpa gen. et sp. n. (Echinodermata, Ophiocistioidea) in the Lower Devonian, Lochkov Formation of the Barrandian area, Czech Republic
    Three new gastropod genera from the Early Devonian of Bohemia
    Trace fossils from the Letná Formation (Ordovician, Czech Republic)
    Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních klastických jeskynních sedimentů Českého krasu