Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Lovinobaňa
Článek
    Nové geochronologické výskumy v kryštaliniku veporika a ich geologická interpretácia