Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Mladeč (Olomouc)
Článek
    3D-rekonstrukce devonského karbonátového systému na základě mikrofaciální analýzy podpovrchového materiálu, konicko-mladečský pruh, Morava
    B-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Litovelské Pomoraví
    Geologie paleozoika CHKO Litovelské Pomoraví, střední Morava
    Korelace kvartérních herpetofaun na některých evropských lokalitách
    Microfacies analysis of Devonian to Lower Carboniferous catbonates and its impact on the interpretation of internal architecture of the Konice-Mladeč Belt, Moravia, Czech Republic
    Petrography and rock radioactivity in the speleotherapy medical institutions of the Javoříčko Karst and the Mladeč Karst (Czech Republic)
    Pleistocene reptile fauna in the area of the Czech Republic and relations to some other European localities
    Pleistocene Rodents of Europe
    Rock radioactivity in the Javoříčko Karst and the Mladeč Karst (Czech Republic)
    Stanovení limitu ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Litovelské Pomoraví
    Tectonic evolution of the Konice-Mladeč Belt: structural analysis and a facies disjunction
    Výsledky geologického, petrografického a geochemického výzkumu v prostoru speleoterapeutické léčebny Mladeč (24-21 Jevíčko)
    Vývoj kenozoické hadí fauny Evropy