Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Olše (Polsko a Česko)
Článek
    Development of a fore-mountain alluvial fan of the Olza River southern Poland) during the Pleistocene
    Modelování vlivu krajinného pokryvu na srážkoodtokové vztahy v povodí Olše
    Modelování vlivu lesa na srážkoodtokové vztahy a vodní erozi s pomocí GIS
    Televizní kamera v horizontálních vrtech
    Vliv důlní činnosti na kvalitu vody v řece Olši
    Využití GIS a hydrologických modelů v managementu povodí
    Využití magnetické susceptibility a dalších prostředků pro studium povodňových sedimentů v antropogenně ovlivněné nivě řeky Olše