Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Polsko-Katowice
Článek
    Age and depositional environment of exotic limestones from Zamarski in Lower Cieszyn shales (Silesian Nappe, Polish Outer Carpathians)
    Benthic foraminiferal morphogroups and taphonomy of the Cieszyn beds (Tithonian-Neocomian, Polish Outer Carpathians)
    The Early Miocene olistostromes and "Old Styrian overthrusting" in the Polish Western Carpathians
    Geochronology of teschenitic intrusions in the Outer Western Carpathians of Poland - constraints from 40K/40Ar ages and biostratigraphy
    Iodine-bromide waters of potential balneological use at the borderland of Poland and Czech Republic
    New distinctive miospore species from the Namurian of the Upper Silesia Coal Basin, Poland
    Nowe dane o wieku skał cieszynitowych (Karpaty zewnętrzne, jednostka śląska) - rezultaty datowań metodą K-Ar
    Origin of groundwater mineralization in coarse-grained lower Badenian aquifer in the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin
    Perovskite from the Miedzyrzecze sill near Bielsko-Biala in the Polish Carpathians (The type area of the teschenite association)
    Rozwój i pozycja stratygraficzna warstw istebnianskich w Beskidzie Morawsko-Słąskim
    Sediment hosted Zn-Pb-Cu mineralization in siliciclastic rocks from Moravosilesian Paleozoic: fault controlled mineralizing fluids derived from evaporated seawater
    Statistické závislosti a jejich uplatnění při posuzování kvality těžených uhlí
    Thermal history of the Upper Silesia Coal Basin Constrained by K-Ar Dating of illite-smectite from pyroclastic horizons
    Významné mezinárodní projekty pro ozdravění životního prostředí severní Moravy a Slezska