Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Považská Teplá
Článek
    Spodnomiocénne sedimenty slienitej fácie od Považskej Teplej