Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Prackovice nad Labem (Litoměřice)
Článek
    Nebezpečí sesuvů v údolí Labe - okres Ústí nad Labem (02-41 Ústí nad Labem)
    Process analysis of deep slope failures in České středohoří neovolcanites
    Rozbor vývoje hlubokého porušení svahů v neovulkanitech Českého středohoří
    Slope deformations of the Labe River Valley in the České Středohoří Mts.
    Svahové deformace labského údolí v Českém středohoří