Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Příbram (Česko)
Článek
    10. setkání hornických měst 16.9.2006 Příbram. I. část
    10. setkání hornických měst 16.9.2006 Příbram. II. část
    Airborne gamma-ray spectrometric mapping of the radioactive pollution in the Czech Republic
    Bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v kontrolních profilech ČHMÚ za období 1999-2000
    Chemical composition of Ag-Sb mineral phases from the Příbram uranium ore district, Czech Republic
    Crystallization sequences in matte and speiss from primary lead metallurgy
    Dílčí výzkum technologického nabohacení sedimentů vybranými těžkými prvky
    Důlní vody jako využitelný zdroj uranu
    The influence of deep mining damping on the processes in lithospere [lithosphere] and environment : Příbram uranium deposit after termination of mining
    Interpretation of levelling measurements in the area of the Příbram uranium deposit after termination of mining
    K některým otázkám Václava Štefana
    Ke koncepci a působnosti Hornického učiliště v Příbrami
    Lead isotopes as a tool for tracing the contamination in soils and stream sediments affected by mining and smelting industry
    Mercury contamination of soils in vicinity of historical mining area
    Metal-contaminant leaching from lead smelter fly ash using pH-stat experiments
    Porovnání bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v roce 1999
    Pražské Geotechnické dny
    Přehled distribuce hydrotermálních žil a uranového zrudnění v příbramském uranovém ložisku
    Příbram - Eine klassische Erzlagerstätte stellt sich vor
    Staré hutnictví stříbra
    Sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice, Příbram 2010
    Tradice a současnost výroby olova a stříbra v Příbrami
    Uranové minerály České republiky a jejich naleziště
    Výskyty metanu na příbramském uranovém ložisku
    Výuka horního odboru VŠB Ostrava do vzniku Hornické fakulty
    Využití kalů z čištění odpadních splaškových vod pro účely ozelenění odvalu po těžbě a zpracování radioaktivních surovin
    Záchrana a prezentace hornických památek na Březových Horách Okresním muzeem Příbram