Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Severočeský hnědouhelný revír (Česko)
Článek
    Dynamika růstu dřevin na výsypce Šmeral na Mostecku
    Hnědé uhlí a udržitelný rozvoj
    Horničtí historikové Evropy jednali v Mostě
    Hydrogeologická problematika v prostoru ochranného pilíře SKPJ
    Kvantifikace externalit vznikajících těžbou a užitím hnědého uhlí
    Výhodnost uhlí jako domácí strategické suroviny pro pokrytí energetické potřeby státu - ekonomický a sociální efekt