Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Stříbrná Skalice (Kolín, Říčany)
Článek
    Laumontit z kamenolomu Na Marjánce, j. od Stříbrné Skalice
    Petrologie a strukturní analýza mafických žil severovýchodního okraje středočeského plutonického komplexu
    Výskyty supergenních Cu-minerálů ve středních Čechách