Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Tábor
Článek
    The causal link between HP-HT metamorphism and ultrapotassic magmatism in collisional orogens: case study from the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif
    Fabrics and emplacement of Variscan ultrapotassic melasyenite plutons: implications for tectonic processes in the orogenic root domain (Moldanubian Zone, Bohemian Massif)
    Geochemical Comparison of the Subvolcanic Appinite Suite of the British Caledonides and the Durbachite Suite of the Central European Hercynides: Evidence for Associated Shoshonitic and Granitic Magmatism
    Geologické výzkumy v oblasti jižních Čech
    K-rich Magmatism in the Moldanubian Unit, Bohemian Massif - a Complex Story Featuring Variably Enriched Lithospheric Mantle Melts and their Interaction with the Crust
    Koloběh živin v eutrofizované nádrži (Jordán, Jižní Čechy)
    Nástin geologicko-mineralogických poměrů jižních Čech
    Příspěvek k petrochemii středočeského plutonu
    Radon in public water supplies of South Bohemian Region
    Rekrystalizovaný pseudotachylit táborské "granátové" skály