Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Tatry
Článek
    Banded Amphibolic Rocks - Ancient Oceanic Crust?
    Cephalopod Fauna from Hybe member of Koessen Fm. in Choč Nappe (West Carpathians)
    Hydrogeológia Belanských Tatier a severných svahov Vysokých Tatier
    Hydrologická a hydrochemická odozva povodí
    Isopodichnus and other trace fossils from marine Kopieniec Formation (Rhaetian-Sinemurian) in the Tatra Mts., Poland
    Krasové javy v travertínoch na Hranovnickom plese
    A new Triassic scleractinian coral from the High Tatra Mountains (Western Carpathians, Czecho-Slovakia)
    Nová lokalita stilbitu vo Vysokých Tatrách
    Nové poznatky o kvarternej stratigrafii a zaľadneniach v západných Tatrách a ich predpolí (vo vzťahu k oblasti Vysokých Tatier)
    Plant microfossils from the Tomanová formation, Slovakia
    Problematika variských tektonických procesov v kryštaliniku tatrika a veporika
    Přínos geofyziky k poznaniu hydrogeologických pomerov Tatier a Popradskej kotliny
    Wplyw odpadów atmosferycznych na ksztaltowanie chemizmu wód w obrebie masywu tatrzánskiego