Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Tetín (Beroun, Beroun)
Článek
    Chronologické paradoxon terasových sedimentů Berounky vysvětleno?
    Exoskeletal architecture, hypostomal morphology and mode of life of Silurian and Lower Devonian dalmanitid trilobites
    Hydrogeologie krasového systému pramen pod Domášovem - Tetínský vývěr: nová pozorování a data
    Komorové odstřely a přípravná štola v Novém Bílém lomu na Tetíně
    Martina Cave (Bohemian Karst) - biostratigraphy of the entrance sediments
    Objev nových jeskynních prostor pod obcí Tetín
    Paleoekologický rozbor měkkýších faun almoviště jihozápadně od Tetína (Český kras) : 12-41 Beroun
    Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyních Českého krasu
    Prey deposits and den sites of the Upper Pleistocene hyena Crocuta crocuta spelaea (Goldfuss, 1823) in horizontal and vertical caves of the Bohemian Karst (Czech Republic)
    Umělý odkryv ve sprašové závěji na jv. úpatí kopce Damil (k. 396 m) na jz. okraji Tetína (Český kras)
    Upper Pleistocene Panthera leo spelaea (Goldfuss, 1810) skeleton remains from Praha-Podbaba and other lion finds from loess and river terrace sites in Central Bohemia (Czech Republic)