Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Věcov (Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě)
Článek
    Deformace hrubozrnných metagranitů svrateckého krystalinika
    Minerální asociace axinitu v pegmatitech Českého masivu