Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    atmospheric deposition
Článek
    Atmosférická depozice v okolí Velkolomu Čertovy schody
    Atmosférické depoziční toky vybraných chemických prvků a jejich vzájemná korelace v oblasti Českého krasu
    The influence of the limestone-quarry Čertovy schody (Czech Republic) on the precipitation chemistry and atmspheric deposition
    Magnetometric method as a tool of measuring pollution of forest soils by heavy metals - example of the Orlické hory Mts
    Posouzení vlivu převládajících povětrnostních situací a sezónní variability na chemické složení atmosférické depozice v oblasti Českého krasu