Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    carbonate cement
Článek
    Cave formation initiated by dissolution of carbonate cement in qartzose sandstones
    Periodické, sférické a krápníkovité precipitační formy karbonátů v pískovcích - částečná analogie s tvary železitých impregnací
    Sandsone cementation and its geomorphic and hydraulic implications
    Sandstone cementation and its geomorphic and hydraulic implications