Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    chemical grouts
Monografie
    Možnosti použití vybraných chemických injektážních médií k ovlivnění vlastností karbonského horninového masivu v podmínkách uhelných dolů
Článek
    Adhesion of polyurethane grouts and their application for reinforcing of rock mass
    Charakter porušování uhelných geokompozitů na bázi injektážních pryskyřic
    Chemical grouting - laboratory study of chemical grouts and geocomposites properties
    Chemical grouts influence on mechanical properties of coal - Laboratory research
    Laboratory research of sealing possibilities of cohesionless soils by means of chemical grouts
    Měření propustnosti geokompozitů na ortogonálních zkušebních tělesech
    Možnosti využití epoxidových materiálů pro zpevňování hornin skalního typu
    Ověření přítomnosti injektážního média v injektovaných horninách - důkazní metody
    Polyuretanové injektážní hmoty a jejich použití ke zpevňování horninového masivu v uhelných dolech
    Reinforcing of the coal by chemical grouts
    X-ray CT observation of failure in coal geo-composites