Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    chemismus přírodních vod
Článek
    Nové poznatky z výskumu geotermálnej energie v SSR
    Využití přírodních izotopů kyslíku 18 a tritia pro hodnocení podzemních vod v předpolí povrchového lomu
    Význam hmotnostních a látkových koncentrací v hydrochemii, biologii a analytice vody