Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    geneze hornin
Článek
    Morfologie tektitů a její vztah k podmínkám vzniku