Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    geocomposites
Monografie
    Textury a struktury geokompozitů na bázi polyuretanových pryskyřic
Článek
    Laboratorní zkoušky geokompozitů se zainjektovanou diskontinuitou
    Spracovanie CT obrazu geokompozitov v prostredí MATLAB
    Utilization of abrasive water jet for shaping of test specimens from geomaterials