Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    geodesy
Článek
    Causes of Height Changes on Margin of Subsidence Depression
    Center for Earth Dynamics Research (CEDR) - results of five years of activity
    Crustal deformations in the epicentral area of the West Bohemia 2008 earthquake swarm in central Europe
    Ellipsoidalnyje sistemy koordinat v geodeziji
    Geodetický monitoring poklesové kotliny
    GEOSUD/SUDETEN network GPS data reprocessing and horizontal site velocity estimation
    Komplexní geodetické a geofyzikální měření v poklesové kotlině
    Rock Masiff Changes near the Margin of Subsidence Depression
    Určování výšek bodů geometrickou nivelací
    Vhodnost mapových podkladů pro terénní průzkumné práce
    Změny v horninovém masívu vyvolané poddolováním