Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    geodynamic network GEONAS
Monografie
    Vliv geodynamiky středoevropského regionu na Český masív. Průběžná zpráva za rok 2007
    Vliv geodynamiky středoevropského regionu na Český masív. Závěrečná zpráva o realizaci projektu