Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    geologické instituce - ústavy, organizace, společnosti
Článek
    30. výročí Ústavu geologie a geotechniky ČSAV
    40 Jahre der mineralogisch-petrographischen Abteilung des Mährischen Museums in Brno
    The 40th volume of "Geologický zborník - Geologica carpathica"
    60 let činnosti marocké státní průzkumné organizace
    Atmosférická depozice do malých povodí sledovaných Ústředním ústavem geologickým v letech 1985-1988
    Correlation of palaeoecological conditions in the time of the Upper Eggenburgian-Karpatian on the basis of microfloristic studies
    Činnosť Slovenskej speleologickej spoločnosti roku 1986
    Geofyzikálny seminár
    Geofyzikálny seminár
    Geologická dokumentace, archívní činnost a faktografické informace v Geofondu Praha
    Geotermometria a geobarometria v petrológii a mineralogii. (Abstrakta přednášek)
    Mapy pro život
    Matematické modelování v hydrogeologii
    Modelování kovnatosti okrajového vzorku rudních ložisek
    Na prahu druhé generace : (k 30. výročí založení Ústavu nerostných surovin v Kutné Hoře)
    Přehled o činnosti n. p. Geoindustria-Praha v zahraničí
    Současný stav a perspektivy české geomorfologie
    Technika a automatizace ve službách geologické informatiky
    Tridsať rokov základného banského výskumu v Slovenskej akademii vied
    Úlohy geológie v životnom prostredí
    Vývoj a výroba laboratorních přístrojů ve VÚGI Brno
    Významné výročia v Rudňanoch. 115. výročie ťažby železných rúd a 25. výročie Nového priemyselného závodu ŽB Rudňany