Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    geologie mořského dna
Článek
    Geophysical investigation of deep-seated oil-bearing structures in the central part of the African continent
    Marine ecosystems based on chemoautotrophic and methylotrophic bacteria as possible refuge for living fossils
    Textury a struktury recentních submarinních hydrotermálních rud středooceánských hřbetů a zaobloukových pánví