Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    geologie urbanistická
Článek
    Engineering geophysical exploration in the Ostrava agglomeration
    Geochemicko-ekologické mapování pražské aglomerace
    Koexistence hornické činnosti a života města Karviná (informace o studii)