Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    glauconite
Článek
    Barevně a texturně zajímavé křídové pískovce České Republiky
    Mössbauer Study of Transformation of Fe Cations during Thermal Treatment of Glauconite in Air