Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    holocene fluvial sediments
Článek
    Příspěvek k poznání geologických a půdních poměrů lokality. Analýza sedimentů sondy W5/2000 v Děkanské zahradě