Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    horniny vzniklé metamorfózou acidních hornin
Článek
    K petrologii metamorfitů velkovrbenské klenby
    Ke geologické pozici a geochemii ortorul strážského typu
    Nález nového typu zrudnění v rulách severní části kutnohorského rudního revíru