Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    horniny vzniklé metamorfózou bazických hornin
Článek
    Geochemické typy a petrogeneze metavulkanických hornin orlicko-kladské klenby
    K petrologii metamorfitů velkovrbenské klenby
    Lupki Radzimowickie Gór Kaczawskich (Sudety Zachodnie): charakterystyka litofacjalna zmetamorfizowanych osadów rowu oceanicznego
    Metamorphic phase equilibria and primary character of metagabbros from borehole KV-3 near Rochovce and of amphibolites of Hladomorná Valley Formation (Slovenské Rudohorie Mts.)
    Petrochémia paleozoických metabazitov z oblasti Rudnian
    Relikty vysokostupňových metamorfitov v tatroveporickom kryštaliniku Západných Karpát
    Současný stav a problémy petrologického a geochemického výzkumu Hrubého Jeseníku
    Tschermakitické metamelagabro z Ostrého vrchu (kontakt slapského výběžku středočeského plutonu s jílovským pásmem)