Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    horniny vzniklé regionální metamorfózou jílovitých a chemicky příbuzných hornin
Článek
    Isotopic geochronology of the Western Carpathian crystalline complex: the present state
    K petrologii metamorfitů velkovrbenské klenby
    Ke geochemii hornin krystalinika mezi Veselím nad Lužnicí a Vlkovem
    Niektoré výsledky štúdia fyzikálnych vlastností hornín kryštalinika na lokalite Jasenie-Kyslá (Nízke Tatry)
    Predmetamorfný charakter hornín kohútskej zóny veporika
    Průzkum pro vodní nádrž Pulkov - příspěvek k poznání gföhlské ruly
    Tektonický vývoj moldanubika v kašperskohorském rudním obvodu
    Výskyt kryštalického grafitu v pararulách, granitoidoch, pegmatitech a aplitoch kryštalinika Západných Karpát