Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    hornoslezská pánev
Článek
    Hlubinná těžba černého uhlí, rekultivace a proces EIA v OKR
    Landek a geologie hornoslezské pánve