Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    hydrogeologie ložisek nerostných surovin
Článek
    Geochemie hlubinných vrstevních vod, plynů a organické hmoty z oblasti Uhřic
    Hydrogeologický význam radionuklidů ve vodách ze štol Jezeří a Jezerka
    Odvodňování kuřavek na dole Kohinoor - 27 let úspěšné spolupráce mezi VÚHU Most a SHD - Doly Vítězného února v Záluží
    Rekultivace po těžbě uhlí povrchovým způsobem
    Využití přírodních izotopů kyslíku 18 a tritia pro hodnocení podzemních vod v předpolí povrchového lomu
    Zdařilý seminář na Dole Jan Šverma