Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    hydrogeotermie
Článek
    Laboratórny výskum v speleológii
    Možnosti použitia hydrogeotermických metód pri skúmaní prúdenia podzemných vôd v pririečnych oblastiach