Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    invasive neophyts
Článek
    Využití metod GIS a fytocenologického snímkování pro posouzení následků likvidace invazních neofytů v povodí Morávky