Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    Kössen Beds
Článek
    Brachiopodová fauna některých význačných svrchnotriasových lokalit severních vápencových Alp