Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    landscape
Monografie
    Antropogenní ovlivnění reliéfu mezi Znojmem a Podmolím v Národním parku Podyjí
    Český kras - klíč k české krajině : skály, voda a čas
    Dýchat s ptáky : obyčejné text y o světle paměti, pravdě oblaků a útěše míst
    Krajina Ostravska
    Krajina z druhé strany : poznámky ke knize závojů a čar
    Krajiny domova
    Krajiny vnitřní a vnější. Texty o paměti krajiny, smysluplném bobrovi, areálu jablkového štrůdlu a také o tom, proč lezeme na rozhlednu
    Makom. Kniha míst
    Ph.D. Workshop 2006 Proceedings
    Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy
    Praha
    Střední Brdy
    Střední Čechy. Příroda, člověk, krajina
    Střední Čechy. Příroda, člověk, krajina
    Time-spatial changes of the regional and landscapes structures. Collection of Abstracts
    Větrná energie v České republice: hodnocení prostorových vztahů, environmentálních aspektů a socioekonomických souvislostí
    Voda v krajině: Kniha o krajinotvorných programech
    Vstoupit do krajiny
    Water in landscape: Landscaping programmes
Článek
    Bečov nad Teplou
    Bílé Karpaty - kraj květnatých luk, bučin a vápenitých pramenišť
    Biogeografická diferenciace krajiny v geobiocenologickém pojetí a její využití v krajinném plánování
    Cartographic Documentation of Post-Industrial Landscape
    Chodec v krajině [Rozhovor ]
    Do Písečného moře za libyjským sklem
    Dům a domov
    Ekologické pokusy ve střední době kamenné
    Extrémní hydrologické jevy v krajině
    From To Breathe with Birds
    Fyzická geografie - vize české vědy pro 21. století
    Fyzická geografie na Univerzitě Gent
    Genius loci ve vinicích
    Geodiversity - a neglected aspect of nature and landscape protection
    Geodiverzita
    Geodiverzita. O neživé tváři naší krajiny
    Geologické základy české krajiny
    Hans Sedlmayr: Demolovaná krása
    Harmonická kulturní krajina venkova: sny a realita
    Házmburk
    Hodnocení potenciálního vlivu výstavby větrných elektráren na územní rozvoj cestovního ruchu: příklad rekreační oblasti Slezská Harta.
    Horizont, stožáry a kvalita života
    Hospodaření s prostorem krajiny
    JAN KLÁPŠTĚ: Paměť krajiny středověkého Mostecka
    JIŘÍ SÁDLO, DAVID STORCH: Biotopy České republiky, biologická olympiáda 1999-2000, 34. ročník, přípravný text pro kategorie A, B
    Kolín
    Komu patří zeměkoule. Zaniknou-li cesty, přijdeme o paměť
    Krádež krajiny. Hierarchie horizontů a hospodaření s prostorem
    Krajina a geodiverzita
    Krajina a těžba
    Krajina domova v době rozpadu města a přeměny venkova
    Krajina jako palimpsest
    Krajina jako slovo
    Krajina jako základ životního prostředí malých měst
    Krajina: paměť, útěcha a osud
    Krajina v okolí Budče: reliéf, paměť a hodnota
    Krajina, ve které je cítit čas
    Krajinná architektura : nad diplomovou prací Aleše Müllera Úvaha o krajině
    Krajinné plánování
    Krajinný ráz
    Krajiny vnitřní a vnější aneb O znameních doby. 1. [Rozhovor]
    Krajiny vnitřní a vnější aneb O znameních doby. 2. [Rozhovor]
    Krajiny vnitřní a vnější aneb O znameních doby. [Rozhovor]
    Kratochvíle
    Labe, řeka současnosti a budoucnosti
    M. HOLEČEK, J. RUBÍN, M. STŘÍDA, A. GÖTZ: The Czech Republic in Brief
    Mapy pro orientační běh a 40 let krajinných změn v PR Kunratický les
    Mezinárodní geomorfologická konference Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013 v Mikulově
    Mikromytologická diverzita a časový ráz krajiny
    MIROSLAV NEVRLÝ:Nejkrásnější sbírka... [Recenze ]
    Moderní zloději krásy a poetiky
    Možnosti hodnocení geomorfologických lokalit
    O krajině nekonvenčně a nápaditě
    O stavbách, krajině a společnosti : s geologem Václavem Cílkem [ Rozhovor]
    Ochočená příroda: Pohled z jámy velkolomu
    Pietní místa v krajinné síti - komplementarita historické paměti a biodiverzity
    Písečným mořem : p(r)ožitek slova
    Podzemní díla
    Postindustriální krajina - první přiblížení
    Posvátná krajina
    Poutě Šumavou
    Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy ů Geografická syntéza
    Proměny krajiny rurálního prostoru v zázemí průmyslového centra během 2. poloviny 19. století
    Prostor jako zdroj, krása jako surovina. Příspěvek k diskusi o bilboardech a krajině
    Prvky kulturní a přírodní krajiny jako významné atributy heraldické symboliky ve znacích měst a obcí České republiky
    Přetvořená krajina
    Přírodní poměry na jižním svahu Zlatého Koně během holocénu
    Přirozené změny podnebí
    Půda - obraz působení člověka
    [Recenze]
    Rekonstrukce krajiny
    Říční fenomén ve Svatojánských proudech
    Síť opěrných profilů k vývoji krajiny Českého krasu
    Sluší ti to jako dálnice Českému středohoří, miláčku. Esej o starých cestách, chůzi obnovující paměť a také o tom, jak obyvatelé Košic přijali zprávu o dobytí Tróje
    South-Moravian Rural Borderland
    Stavět podle přírody nebo podle člověka?
    Švestková džungle
    Terény pro OB, nová divočina, brownfields
    Test pojmu "krajina" postavením mimo vnímání člověka a užitím v geologickém čase
    Tok času v krajině
    Trendy dalšího vývoje
    Úkryty a útočiště : procházka našimi poustevnickými krajinami
    Ústup zalednění : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 4
    VÁCLAV CÍLEK: Krajiny vnitřní a vnější
    Václav Cílek: Přijdou větší povodně, vypusťme jednu přehradu. [Rozhovor]
    Velký bratr má sourozence (ad Petr Pokorný: Velký bratr uděluje lekci, Vesmír 83, 276, 2004/5)
    Venkov podle Blažka
    Vliv útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. 1. část
    Vlivy útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. 2. část
    Vybrané aspekty vývoje krajiny (na příkladu katastru města Dolních Kounic)
    Vykácej alej a budou se ti zdát jiné sny
    Výzkum povodňového koryta Bečvy - význam výzkumu a ochrany
    Význam přírodních hodnot Mladoboleslavska
    Vzpomínky na budoucnost. Krajina jako spojnice mezi časy minulými a příštími. Místo a jeho duch
    Zimní Český Krumlov
    Zloději krajin
    Změny krajiny v povodí Dolní Jihlavy
    Změny reliéfu Dubňan a okolí působením hornické činnosti