Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    landslide hazard
Článek
    Hodnocení sesuvného ohrožení a metody tvorby map náchylnosti území ke vzniku svahových deformací
    Využití geocachingu pro vzdělávání v oblasti nebezpečí a rizika vzniku sesuvů