Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    landslide inventory
Monografie
    Hodnocení svahových deformací v oblasti Vsetínska a Mladoboleslavska: zpráva za 2. etapu
    Hodnocení svahových deformací v oblasti Vsetínska: zpráva za 3. etapu
    Mapování geodynamických jevů na severovýchodním okraji Příhrazské plošiny
Článek
    Hodnocení stabilitních poměrů na území Příhrazské vrchoviny
    Landslide temporal analysis and susceptibility assessment as bases for landslide mitigation, Machu Picchu, Peru
    Mapování geodynamických jevů na severovýchodním okraji Příhrazské plošiny
    Mapování svahových deformací v okrese Vsetín na listě mapy 25-23-24
    Nebezpečné geodynamické jevy na území Kosmonoské výšiny
    Rozbor příčin nestability svahů v povodí Rožnovské Bečvy u obce Vidče
    Rozpad synklinálního hřbetu Ondřejníku v Podbeskydské pahorkatině
    Slope failures around the rock castle Drábské světničky, Czech Republic
    Slope instability hazard evaluation in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic)
    Strukturně podmíněné svahové pohyby ve východní části Moravskoslezských Beskyd
    Svahové deformace v západní části Chloumeckého hřbetu