Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    limnic basins
Monografie
    Geologie a ložiska svrchnopaleozoických limnických pánví České republiky