Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    metamorfismus ve vztahu k hlubinné stavbě
Článek
    Magmatic rock formations in the West Carpathians and their metamorphic effects
    Návrh klasifikace metamorfogenních ložisek
    Tektonický vývoj moldanubika v kašperskohorském rudním obvodu