Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    metody studia a vyhledávání podzemních vod
Článek
    Možnosti uplatnění kolmatátorů v hydrogeologické praxi
    Pozorování podzemních vod
    Underground runoff from crystalline complex of West Carpathians - results of evaluation and their possible application on solution of basical hydrogeological problems
    Výskum vlastností a eliminácie amonných iónov z vôd prírodným zeolitom