Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    micromorphology
Monografie
    Micromorphology of loess section from Tvarožná near Brno (Czech Republic) : final report
    Mikromorfologické zhodnocení sedimentů Labského dolu : závěrečná zpráva
    Mikromorfologické zhodnocení vzorků z paleolitické lokality Moravany : závěrečná zpráva
    Mikromorfologie vzorků z lokality Tel Abrid, sv. Sýrie : závěrečná zpráva za rok 2007
Článek
    Development of soils on paragneiss and granite in the southeastern part of Bohemia
    Environmental record in detrital cave sediments in the Botovskaya and Dolganskaya Jama caves (Russian Federation)
    The Geoarchaeological and Micromorphological Reconstruction of Medieval Food Store Room Floor Layers, the case study from Tisnov, Czech Republic
    Geoarcheologický výzkum raně středověké kovárny z Modřic u Brna
    Geoarcheologický záznam středního a mladého paleolitu v jeskyni Kůlně, Moravský kras
    Koprolit
    Kvartérní geologická stavba historického jádra města Brna: aplikace poznatků ze stavby kolektorů
    Micromorphological Evidence of Neolithic Rondel-like Ditch Infillings. Case Studies from Těšetice-Kyjovice and Kolín, Czech Republic
    Nové poznatky o genezi sedimentů a artefaktuální výpovědi rondelového příkopu v Těšeticích-Kyjovicích (okr. Znojmo)
    Prospects of geoarchaeological interpretations of medieval dwelling-houses and farm-out buildings, case study from the archaeological research in Brno, Czech Republic
    Předběžné výsledky interdisciplinárního výzkumu zalednění v okolí Prášilského jezera na Šumavě
    Předběžné výsledky výzkumu glaciálních akumulačních forem v okolí jezera Laka (Šumava)
    Soil cover of Přední Kobyla site (Bohemian Karst) genesis: role of clay minerals
    Soil cover of the protected areas of Prague as an indicator of environmental changes
    Středověká stáj ve světle moderních environmentálních metod : příkladová studie Veselí nad Moravou
    Third International Workshop on Ichnotaxonomy (WIT-III) : Prague and Jevičko, Czech Republic, September 4-9, 2006