Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    mineralogie obecně
Článek
    Československé krystalografické názoslovie
    Minerály antropogenní zóny
    Rozbory elektronovou mikrosondou v biolitologii
    Sběr nerostů s pinzetou