Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    minor stream
Článek
    Příklad sedimentace v malých antropogenně ovlivněných tocích: petrografie a mineralogie jemnozrnných fluviálních sedimentů v prostoru Libeň-Klecany